కంపెనీ నిర్మాణం

యిసన్ బ్రాండ్ ప్లానింగ్ విభాగం

రూపకల్పన

డిజైన్ మార్కెటింగ్ విభాగం

మానవ వనరుల విభాగం

YISON 1వ సేల్స్ విభాగం

యిసన్ 2వ సేల్స్ డిపార్ట్‌మెంట్

గిడ్డంగి విభాగం